dimecres, 30 de gener del 2008

ESCRIURE NOMBRES EN CATALÀ


Descripció: Màquina que ens proposa nombres de tres xifres perquè els escriguem en català. A la tercera errada apareix la solució. Porta un comptador d'intents i encerts. Vegeu les instruccions de funcionament.